Udgivet tir d. 15. aug 2017, kl. 13:52

Lissie Klena startede 1. august som tovholder i Haderslev Domsogns besøgstjeneste. Her skal hun aftale besøg hos nye besøgsværter, mødes med nye besøgsvenner, matche besøgsvenner og besøgsværter og følge op på, om besøgsrelationer fungerer.

 

Ugens højdepunkt

Mange af dem, der får besøg af en besøgsven, oplever at det er ugens højdepunkt, og besøgsvennerne mærker de gøre en forskel, der kan mærkes.

”Det ligner lidt det job jeg kommer fra, hvor jeg var i kontakt med mennesker, der havde brug for hjælp. Der er mange ældre, der isolerer sig og ikke rigtig tør komme ud. Derfor er det vigtigt med en besøgstjeneste. Mænd er i særdeleshed slemme til at isolere sig. Kvinder har nemmere ved at socialisere sig”, mener Lissie Klena.

Lissie er 66 år, pensionist, gift med Erik og har tre børn og 6 børnebørn. Hun har arbejdet med mennesker de sidste mange år af sit liv som sagsbehandler for Christiansfeld og Haderslev kommuner og siden 2012 som beboerrådgiver i den boligsociale helhedsplan for Haderslev boligselskab og andelsboligforening i Hjortebro-området.

 Den forlængede arm

”Jeg mødte mange forskellige mennesker, med hver deres udfordringer som boligrådgiver. Der kom både udsatte beboere, familier og ældre med behov for samtaler om kontanthjælp, pension, boligstøtte, ældreboliger, bostøttehjælp. Jeg var en slags kommunens forlængede arm”, fortæller den nye besøgstjenestekoordinator. Nu er hun kirkens forlængede arm. Hun er også med i Frivillighedsrådet for HAB, og har arrangeret frivillighedens dag.

Lissie startede som bogholder, og skal nok kunne holde styr på Domsognets frivillige besøgsvenner, der har valgt at bruge noget tid hver uge på at besøge et menneske, der har behov for det friske pust i hverdagen. Og så har hun selv haft en besøgsven gennem noget tid.

”Det er herligt at være besøgsven. Han glæder sig til at jeg kommer”, fortæller hun.

”Og så glæder jeg mit til at holde humøret oppe på besøgsvennerne og få dem koordineret rigtigt så vært og ven passer sammen”, slutter hun.

Kategorier Frivillige