Søndagsskoler i Armenien
Sogne i Haderslev Domprovsti støtter missionsprojekt 2017-2019
Provstikomiteen for mission i samarbejde med Dansk Armeniermission

Dansk Armeniermission støtter det kirkelige børnearbejde i Armenien i samarbejdet Light to Kids. Kirken i Armenien har ikke har tradition for at arbejde med børn. Det vil de gerne lave om på. Nu henter de inspiration i den danske tradition med søndagsskoler. 
Gennem Light to Kids bliver børn oplært i den kristne tro. Teologiske studenter er frivillige medarbejdere, og præstekoner er kreative medarbejdere.
Dansk Armeniermission støtter også en søndagsskole for børn med særlige behov. Der er et særligt program med bibelhistorier til børnene og bibelundervisning til deres mødre.

Projektleder Nane Khachatryan fortæller: Når den armenske kirke gennem søndagsskolearbejde rækker en hånd ud til børnene, når den samtidig forældrenes hjerter. Mange af børnene bliver døbt, fordi de nu har lært Jesus at kende og gerne vil være kristne. Forældrene kommer lige så stille med, og menigheden styrkes.

Find Haderslev Domprovsti's missionskomite her.