Efter genforeningen blev Haderslev Stift oprettet i 1923. Da vi ingen bispekåbe havde, lånte Ribe Stift os deres gamle bispekåbe fra 1700-tallet. Kåben kaldes Brorsons Bispekåbe, da salmedigteren Brorson er den mest berømte biskop, som har båret den. Han var biskop i Ribe fra 1741-64. I forbindelse med Ribes 1300-års jubilæum leverer vi kåben tilbage, så den kan komme til ny ære og værdighed efter at have været her i 90 år.
 
Ingrid Vilslev, daværende formand for Haderslev Domsogns menighedsråd, havde kåben med ved en lille højtidelighed i Ribe Domkirke tirsdag 20. juli 2010. Bispekåben vil blive udstillet i en montre i søndre sideskib i Ribe Domkirke sammen med en bispekåbe båret af biskop Koch ved genindvielsen af domkirken i 1904. Da kåben er meget skrøbelig, bliver den ikke brugt meget. Den blev sidst brugt af biskop Niels Henrik Arendt, da Marianne Christiansen blev bispeindsat i 2013.
 
Tage Rosenstand, formand for Ribe Domsogns Menighedsråd, sagde ved modtagelsen af den gamle bispekåbe. - Vi lover at ville passe godt på den 310 år gamle bispekåbe, som bl.a. har været båret af Hans Adolf Brorson, da han var biskop i Ribe i midten af 1700-tallet. Og han føjede til, at man i Haderslev heldigvis har passet godt på kåben. – Selv om jeg ikke kan love, at den vil være i lige så fin stand om yderligere 310 år, så gør vi i hvert fald alt for at passe godt på den. 
 
Der hersker for Ingrid Vilslev ingen tvivl om, at det korrekte sted for kåben er Ribe. - I denne by er Brorson på en måde til stede i det daglige. Der er en statue af ham uden for domkirken, og hver dag spiller klokkespillet tonerne fra en af hans salmer. Taarnborg midt i Ribe, der har været bolig for Brorson, danner tillige ramme om en række arrangementer med udgangspunkt i salmedigteren.
 
- Da den tidligere domkirkeværge i Haderslev, Henning Ehlers Olsen, kom med den ide at bringe kåben tilbage til Ribe i forbindelse med byens 1300-års jubilæum, var der tilslutning fra biskop Niels Henrik Arendt og Haderslev Domsogns menighedsråd, og det var en stor glæde for mig at være med til at sørge for, at netop dette historiske klenodie blev anbragt det rigtige sted.