De vigtigste ting er nævnt med nummer og beskrevet nedenfor:
 
 
 

1. VÅBENHUS ved hovedingangen fra Apotekergade.
2. HOVEDSKIBET med ca. 20 meter høje hvælvinger.
3. DET NORDLIGE SIDESKIB
4. DET SYDLIGE SIDESKIB
5. KORSSKÆRINGEN mellem hovedskibet og tværskibet.
6. KORET
7. HØJKORET
med alter og de tre 16 m. høje korvinduer.
8. MAGDALENESALEN bruges f.eks til børnepasning under prædiken.
9. MAGISTRATSPLADSEN
10. INDGANG
mod syd, bl.a. for kørestolsbrugere.
11. SYDLIGE KORSARM
12. MINDEKAPEL
for Slesvigske Fodregiment. Tidligere Cederfeld de Simonsens kapel.
13. VIEREGGES KAPEL fra 1736 med senbarok portal og smukt smedejernsgitter.
14. PROCESSIONSGANG under koret, hvor Dronningens messehageler kan ses.
15. PRÆSTEVÆRELSE
16. INDGANG
fra nord. Herfra adgang til toiletter under præsteværelset.
17. NORDLIGE KORSARM
18. LANDEMODESALEN
med sandstensportal fra 1665. Portrætter af stiftets biskopper siden 1922 er ophængt her. Lokalet bruges i dag primært af kirketjenerne.